Raya Geller

Raya Geller

כתבות

Family tree


Raya Geller

(19391939 רגיל
1938 יל
ה תרצט עברי
, Vapnyarka, Ukraina - )


(19011901 רגיל
1900 יל
ה תרסא עברי
, G.tulchin, Ukraina - 19951995 רגיל
1994 יל
ה תשנה עברי
, Izrail, Ramat-Gan)


(19071907 רגיל
1906 יל
ה תרסז עברי
, Krasnye Okny - 19781978 רגיל
1977 יל
ה תשלח עברי
)


(נובמבר 8, 1940נובמבר 8, 1940 רגיל
אוקטובר 26, 1940 יל
ז חשוון ה תשא עברי
- )


(פברואר 16, 1965פברואר 16, 1965 רגיל
פברואר 3, 1965 יל
יד אדר ה תשכה עברי
, Moscow - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש אינה שיכמן. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך