Vladislav Lubenskiy

Vladislav Lubenskiy

כתבות

Family tree


Vladislav Lubenskiy

(מרץ 11, 1993מרץ 11, 1993 רגיל
פברואר 26, 1993 יל
יח אדר ה תשנג עברי
, Harkov - )


(יוני 16, 1970יוני 16, 1970 רגיל
יוני 3, 1970 יל
יב סיוון ה תשל עברי
- )


(נובמבר 9, 1960נובמבר 9, 1960 רגיל
אוקטובר 27, 1960 יל
יט חשוון ה תשכא עברי
, Harkov - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך