Yegor Lubenskiy

Yegor Lubenskiy

Yegor Lubenskiy

כתבות

Family tree


Yegor Lubenskiy

(יוני 16, 1970יוני 16, 1970 רגיל
יוני 3, 1970 יל
יב סיוון ה תשל עברי
- )


(אוקטובר 6, 1948אוקטובר 6, 1948 רגיל
ספטמבר 23, 1948 יל
ג תשרי ה תשט עברי
- מרץ 13, 2012מרץ 13, 2012 רגיל
פברואר 29, 2012 יל
יט אדר ה תשעב עברי
, Harkov)


(נובמבר 9, 1960נובמבר 9, 1960 רגיל
אוקטובר 27, 1960 יל
יט חשוון ה תשכא עברי
, Harkov - )


(מרץ 29, 1989מרץ 29, 1989 רגיל
מרץ 16, 1989 יל
כב אדר_ב׳ ה תשמט עברי
, Harkov - )


(מרץ 11, 1993מרץ 11, 1993 רגיל
פברואר 26, 1993 יל
יח אדר ה תשנג עברי
, Harkov - )


(Harkov - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך