Евгения Степановна Martirosova (Lihalatova)

Евгения Степановна Martirosova (Lihalatova)

Евгения Степановна Martirosova (Lihalatova)

כתבות

Family tree


Евгения Степановна Martirosova (Lihalatova)

(דצמבר 25, 1918דצמבר 25, 1918 רגיל
דצמבר 12, 1918 יל
כב טבת ה תרעט עברי
, Baku - about דצמבר 11, 1988about דצמבר 11, 1988 רגיל
about נובמבר 28, 1988 יל
about ג טבת ה תשמט עברי
, מוסקבה)


(19161916 רגיל
1915 יל
ה תרעו עברי
, Kiev - 19971997 רגיל
1996 יל
ה תשנז עברי
, מוסקבה)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Iosif Polovinchik. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך