Semion Vysockij

Semion Vysockij

כתבות

Family tree


Semion Vysockij

(19161916 רגיל
1915 יל
ה תרעו עברי
, Kiev - 19971997 רגיל
1996 יל
ה תשנז עברי
, מוסקבה)


(אפריל 25, 1889אפריל 25, 1889 רגיל
אפריל 13, 1889 יל
כד ניסן ה תרמט עברי
, ברסט - 19621962 רגיל
1961 יל
ה תשכב עברי
, מוסקבה)


(נובמבר 28, 1891נובמבר 28, 1891 רגיל
נובמבר 16, 1891 יל
כז חשוון ה תרנב עברי
, ז'יטומיר - 19701970 רגיל
1969 יל
ה תשל עברי
)


(אפריל 6, 1912אפריל 6, 1912 רגיל
מרץ 24, 1912 יל
יט ניסן ה תרעב עברי
- ספטמבר 7, 2003ספטמבר 7, 2003 רגיל
אוגוסט 25, 2003 יל
י אלול ה תשסג עברי
, מוסקבה)


(ינואר 25, 1938ינואר 25, 1938 רגיל
ינואר 12, 1938 יל
כג שבט ה תרצח עברי
, מוסקבה - יולי 25, 1980יולי 25, 1980 רגיל
יולי 12, 1980 יל
יב אב ה תשמ עברי
, מוסקבה)


(דצמבר 25, 1918דצמבר 25, 1918 רגיל
דצמבר 12, 1918 יל
כב טבת ה תרעט עברי
, Baku - about דצמבר 11, 1988about דצמבר 11, 1988 רגיל
about נובמבר 28, 1988 יל
about ג טבת ה תשמט עברי
, מוסקבה)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך