Isaak Pruslin

Isaak Pruslin

Isaak Pruslin

כתבות

Family tree


Isaak Pruslin

(18961896 רגיל
1895 יל
ה תרנו עברי
- 19421942 רגיל
1941 יל
ה תשב עברי
, Front ,pogib)


(18581858 רגיל
1857 יל
ה תריח עברי
- 19421942 רגיל
1941 יל
ה תשב עברי
)


(18611861 רגיל
1860 יל
ה תרכא עברי
- 19261926 רגיל
1925 יל
ה תרפו עברי
)


(about 1890about 1890 רגיל
about 1889 יל
about ה תרנ עברי
- 19641964 רגיל
1963 יל
ה תשכד עברי
)


(about 1920about 1920 רגיל
about 1919 יל
about ה תרפ עברי
- Leningrad)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Vladimir Shufotinskij. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך