Fanya Bregman Kleinwechsler

Fanya Bregman Kleinwechsler

כתבות

Family tree


Fanya Bregman Kleinwechsler

(19121912 רגיל
1911 יל
ה תרעב עברי
, פינסק-קרלין - ורשה)


(18771877 רגיל
1876 יל
ה תרלז עברי
, פינסק-קרלין - Sarniki)


(18841884 רגיל
1883 יל
ה תרמד עברי
, Mikashevichi - Sarniki)


(19071907 רגיל
1906 יל
ה תרסז עברי
- ורשה)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Hana Kogan. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך