Rahil Burman Bregman

Rahil Burman Bregman

  • הערות
    Рахель погибла в период Холокоста

כתבות

Family tree


Rahil Burman Bregman

(18841884 רגיל
1883 יל
ה תרמד עברי
, Mikashevichi - Sarniki)


(Lemeshevichi - 19161916 רגיל
1915 יל
ה תרעו עברי
, Kazan)


( - כח תמוז ה תרסו עברייולי 21, 1906 רגיל
יולי 8, 1906 יל
כח תמוז ה תרסו עברי
, פינסק-קרלין)


(18771877 רגיל
1876 יל
ה תרלז עברי
, פינסק-קרלין - Sarniki)


(פינסק-קרלין - Miami)


(19121912 רגיל
1911 יל
ה תרעב עברי
, פינסק-קרלין - ורשה)


(19151915 רגיל
1914 יל
ה תרעה עברי
, פינסק-קרלין - תל אביב)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Hana Kogan. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך