Zoia Demʹyanovskaya (Stogova)

Zoia Demʹyanovskaya (Stogova)

Zoia Demʹyanovskaya (Stogova)

כתבות

Family tree


Zoia Demʹyanovskaya (Stogova)

(18391839 רגיל
1838 יל
ה תקצט עברי
- )


(פברואר 24, 1797פברואר 24, 1797 רגיל
פברואר 13, 1797 יל
כח שבט ה תקנז עברי
- ספטמבר 17, 1880ספטמבר 17, 1880 רגיל
ספטמבר 5, 1880 יל
יב תשרי ה תרמא עברי
)


(18171817 רגיל
1816 יל
ה תקעז עברי
- 18631863 רגיל
1862 יל
ה תרכג עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Vladimir Shufotinskij. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך