כתבות

Family tree


Эразм Стогов

(פברואר 24, 1797פברואר 24, 1797 רגיל
פברואר 13, 1797 יל
כח שבט ה תקנז עברי
- ספטמבר 17, 1880ספטמבר 17, 1880 רגיל
ספטמבר 5, 1880 יל
יב תשרי ה תרמא עברי
)


(18171817 רגיל
1816 יל
ה תקעז עברי
- 18631863 רגיל
1862 יל
ה תרכג עברי
)


(דצמבר 19, 1836דצמבר 19, 1836 רגיל
דצמבר 7, 1836 יל
יא טבת ה תקצז עברי
, Simbirsk - )


(18391839 רגיל
1838 יל
ה תקצט עברי
- )


(about 1840about 1840 רגיל
about 1839 יל
about ה תר עברי
- )


(18401840 רגיל
1839 יל
ה תר עברי
- )


(18521852 רגיל
1851 יל
ה תריב עברי
- 19301930 רגיל
1929 יל
ה תרצ עברי
)


(מאי 20, 1854מאי 20, 1854 רגיל
מאי 8, 1854 יל
כב אייר ה תריד עברי
- מאי 20, 1931מאי 20, 1931 רגיל
מאי 7, 1931 יל
ד סיוון ה תרצא עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Vladimir Shufotinskij. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך