יורי זלקינד

יורי זלקינד

יורי זלקינד

כתבות

Family tree


יורי זלקינד

(18411841 רגיל
1840 יל
ה תרא עברי
- )


(18031803 רגיל
1802 יל
ה תקסג עברי
- )


(18751875 רגיל
1874 יל
ה תרלה עברי
- )


(18801880 רגיל
1879 יל
ה תרמ עברי
- )


(18831883 רגיל
1882 יל
ה תרמג עברי
- )


(18891889 רגיל
1888 יל
ה תרמט עברי
- )


(18911891 רגיל
1890 יל
ה תרנא עברי
- )


(18961896 רגיל
1895 יל
ה תרנו עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך