Samuel Sylvester Warmbrodt

Samuel Sylvester Warmbrodt

Samuel Sylvester Warmbrodt

כתבות

Family tree


Samuel Sylvester Warmbrodt

(אוקטובר 8, 1861אוקטובר 8, 1861 רגיל
ספטמבר 26, 1861 יל
ד חשוון ה תרכב עברי
, Bond County, Illinois - ינואר 6, 1948ינואר 6, 1948 רגיל
דצמבר 24, 1947 יל
כד טבת ה תשח עברי
, Los Angeles County, California)


(מאי 5, 1838מאי 5, 1838 רגיל
אפריל 23, 1838 יל
י אייר ה תקצח עברי
, Berne - ינואר 19, 1921ינואר 19, 1921 רגיל
ינואר 6, 1921 יל
י שבט ה תרפא עברי
, Blackhaw County, Iowa)


(פברואר 10, 1864פברואר 10, 1864 רגיל
ינואר 29, 1864 יל
ג אדר ה תרכד עברי
, Guernsey County, Ohio - פברואר 7, 1932פברואר 7, 1932 רגיל
ינואר 25, 1932 יל
ל שבט ה תרצב עברי
, San Gabriel)


(ספטמבר, 1892ספטמבר, 1892 רגיל
אוגוסט, 1892 יל
אלול ה תרנב עברי
, Kansas - )


(אוגוסט 21, 1896אוגוסט 21, 1896 רגיל
אוגוסט 9, 1896 יל
יב אלול ה תרנו עברי
, Arkansas City - ספטמבר 11, 1994ספטמבר 11, 1994 רגיל
אוגוסט 29, 1994 יל
ו תשרי ה תשנה עברי
, Palm Springs)


( - before 1900before 1900 רגיל
before 1899 יל
before ה תרס עברי
)


( - before 1900before 1900 רגיל
before 1899 יל
before ה תרס עברי
)


( - before 1900before 1900 רגיל
before 1899 יל
before ה תרס עברי
)


( - before 1900before 1900 רגיל
before 1899 יל
before ה תרס עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Avi Shtein (support). הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך