Sara Viola Warmbrodt

Sara Viola Warmbrodt

Sara Viola Warmbrodt

כתבות

Family tree


Sara Viola Warmbrodt

(אוגוסט 21, 1896אוגוסט 21, 1896 רגיל
אוגוסט 9, 1896 יל
יב אלול ה תרנו עברי
, Arkansas City - ספטמבר 11, 1994ספטמבר 11, 1994 רגיל
אוגוסט 29, 1994 יל
ו תשרי ה תשנה עברי
, Palm Springs)


(אוקטובר 8, 1861אוקטובר 8, 1861 רגיל
ספטמבר 26, 1861 יל
ד חשוון ה תרכב עברי
, Bond County, Illinois - ינואר 6, 1948ינואר 6, 1948 רגיל
דצמבר 24, 1947 יל
כד טבת ה תשח עברי
, Los Angeles County, California)


(פברואר 10, 1864פברואר 10, 1864 רגיל
ינואר 29, 1864 יל
ג אדר ה תרכד עברי
, Guernsey County, Ohio - פברואר 7, 1932פברואר 7, 1932 רגיל
ינואר 25, 1932 יל
ל שבט ה תרצב עברי
, San Gabriel)


(דצמבר 28, 1897דצמבר 28, 1897 רגיל
דצמבר 16, 1897 יל
ג טבת ה תרנח עברי
, Springfield - נובמבר 20, 1968נובמבר 20, 1968 רגיל
נובמבר 7, 1968 יל
כט חשוון ה תשכט עברי
, Los Angeles County, California)


(פברואר 27, 1932פברואר 27, 1932 רגיל
פברואר 14, 1932 יל
כ אדר ה תרצב עברי
, London - מרץ 23, 2011מרץ 23, 2011 רגיל
מרץ 10, 2011 יל
יז אדר_ב׳ ה תשעא עברי
, Los-Angeles)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Avi Shtein (support). הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך