Fania (Feiga Riva) Zapolʹskaya (Pruslina)

Fania (Feiga Riva) Zapolʹskaya (Pruslina)

Fania (Feiga Riva) Zapolʹskaya (Pruslina)

כתבות

Family tree


Fania (Feiga Riva) Zapolʹskaya (Pruslina)

(18971897 רגיל
1896 יל
ה תרנז עברי
- 19441944 רגיל
1943 יל
ה תשד עברי
)


(18581858 רגיל
1857 יל
ה תריח עברי
- 19421942 רגיל
1941 יל
ה תשב עברי
)


(18611861 רגיל
1860 יל
ה תרכא עברי
- 19261926 רגיל
1925 יל
ה תרפו עברי
)


(about 1897about 1897 רגיל
about 1896 יל
about ה תרנז עברי
- 19661966 רגיל
1965 יל
ה תשכו עברי
)


(19201920 רגיל
1919 יל
ה תרפ עברי
- 19911991 רגיל
1990 יל
ה תשנא עברי
)


(אוקטובר 19, 1922אוקטובר 19, 1922 רגיל
אוקטובר 6, 1922 יל
כז תשרי ה תרפג עברי
- אוגוסט 23, 2010אוגוסט 23, 2010 רגיל
אוגוסט 10, 2010 יל
יג אלול ה תשע עברי
)


(19251925 רגיל
1924 יל
ה תרפה עברי
- 19651965 רגיל
1964 יל
ה תשכה עברי
)


(19271927 רגיל
1926 יל
ה תרפז עברי
- 19951995 רגיל
1994 יל
ה תשנה עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Vladimir Shufotinskij. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך