Vladimir Sidelkovskij

Vladimir Sidelkovskij

Vladimir Sidelkovskij
  • הערות
    место рождения:Украина, Кривой Рог

כתבות

Family tree


Vladimir Sidelkovskij

(19241924 רגיל
1923 יל
ה תרפד עברי
- )


(18981898 רגיל
1897 יל
ה תרנח עברי
- )


(19281928 רגיל
1927 יל
ה תרפח עברי
- )


(19521952 רגיל
1951 יל
ה תשיב עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Alina Sidelkovskaya. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך