Aleksandr Sidelkovskij

Aleksandr Sidelkovskij

Aleksandr Sidelkovskij
  • הערות
    место рождения:Россия, Санкт-Петербург

כתבות

Family tree


Aleksandr Sidelkovskij

(19521952 רגיל
1951 יל
ה תשיב עברי
- )


(19241924 רגיל
1923 יל
ה תרפד עברי
- )


(19281928 רגיל
1927 יל
ה תרפח עברי
- )


(19601960 רגיל
1959 יל
ה תשכ עברי
- )


(19851985 רגיל
1984 יל
ה תשמה עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Alina Sidelkovskaya. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך