Nina Sereginа

Nina Sereginа

כתבות

Family tree


Nina Sereginа

(אפריל 6, 1912אפריל 6, 1912 רגיל
מרץ 24, 1912 יל
יט ניסן ה תרעב עברי
- ספטמבר 7, 2003ספטמבר 7, 2003 רגיל
אוגוסט 25, 2003 יל
י אלול ה תשסג עברי
, מוסקבה)


(19161916 רגיל
1915 יל
ה תרעו עברי
, Kiev - 19971997 רגיל
1996 יל
ה תשנז עברי
, מוסקבה)


(ינואר 25, 1938ינואר 25, 1938 רגיל
ינואר 12, 1938 יל
כג שבט ה תרצח עברי
, מוסקבה - יולי 25, 1980יולי 25, 1980 רגיל
יולי 12, 1980 יל
יב אב ה תשמ עברי
, מוסקבה)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך