Masya Shatzman

Masya Shatzman

Masya Shatzman

כתבות

Family tree


Masya Shatzman

(18891889 רגיל
1888 יל
ה תרמט עברי
- דצמבר 30, 1971דצמבר 30, 1971 רגיל
דצמבר 17, 1971 יל
יב טבת ה תשלב עברי
)


(18581858 רגיל
1857 יל
ה תריח עברי
- 19421942 רגיל
1941 יל
ה תשב עברי
)


(18611861 רגיל
1860 יל
ה תרכא עברי
- 19261926 רגיל
1925 יל
ה תרפו עברי
)


(18881888 רגיל
1887 יל
ה תרמח עברי
- 19281928 רגיל
1927 יל
ה תרפח עברי
)


(19141914 רגיל
1913 יל
ה תרעד עברי
- 19431943 רגיל
1942 יל
ה תשג עברי
)


(מאי 3, 1918מאי 3, 1918 רגיל
אפריל 20, 1918 יל
כא אייר ה תרעח עברי
- דצמבר 30, 2006דצמבר 30, 2006 רגיל
דצמבר 17, 2006 יל
ט טבת ה תשסז עברי
)


(19211921 רגיל
1920 יל
ה תרפא עברי
- 19421942 רגיל
1941 יל
ה תשב עברי
)


(אוגוסט 23, 1923אוגוסט 23, 1923 רגיל
אוגוסט 10, 1923 יל
יא אלול ה תרפג עברי
- 19971997 רגיל
1996 יל
ה תשנז עברי
)


(ינואר 12, 1928ינואר 12, 1928 רגיל
דצמבר 30, 1927 יל
יט טבת ה תרפח עברי
- ינואר 28, 2013ינואר 28, 2013 רגיל
ינואר 15, 2013 יל
יז שבט ה תשעג עברי
, סנקט פטרבורג)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Vladimir Shufotinskij. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך