Leonid Perchanok

Leonid Perchanok

Leonid Perchanok

כתבות

Family tree


Leonid Perchanok

(דצמבר 13, 1976דצמבר 13, 1976 רגיל
נובמבר 30, 1976 יל
כא כסלו ה תשלז עברי
, מינסק - )


(ינואר 20, 1939ינואר 20, 1939 רגיל
ינואר 7, 1939 יל
כט טבת ה תרצט עברי
- אוקטובר 19, 2008אוקטובר 19, 2008 רגיל
אוקטובר 6, 2008 יל
כ תשרי ה תשסט עברי
)


(יוני 22, 1940יוני 22, 1940 רגיל
יוני 9, 1940 יל
טז סיוון ה תש עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Treiger. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך