Leya Sima

Leya Sima

Leya Sima

כתבות

Family tree


Leya Sima

(נובמבר 9, 2005נובמבר 9, 2005 רגיל
אוקטובר 27, 2005 יל
ז חשוון ה תשסו עברי
- )


(19651965 רגיל
1964 יל
ה תשכה עברי
, מינסק - )


(יולי 24, 1966יולי 24, 1966 רגיל
יולי 11, 1966 יל
ז אב ה תשכו עברי
, מינסק - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Treiger. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך