Anna Hannah Perchanok

Anna Hannah Perchanok

Anna Hannah Perchanok

כתבות

Family tree


Anna Hannah Perchanok

(יולי 24, 1966יולי 24, 1966 רגיל
יולי 11, 1966 יל
ז אב ה תשכו עברי
, מינסק - )


(ינואר 20, 1939ינואר 20, 1939 רגיל
ינואר 7, 1939 יל
כט טבת ה תרצט עברי
- אוקטובר 19, 2008אוקטובר 19, 2008 רגיל
אוקטובר 6, 2008 יל
כ תשרי ה תשסט עברי
)


(יוני 22, 1940יוני 22, 1940 רגיל
יוני 9, 1940 יל
טז סיוון ה תש עברי
- )


(19651965 רגיל
1964 יל
ה תשכה עברי
, מינסק - )


(אפריל 10, 1990אפריל 10, 1990 רגיל
מרץ 28, 1990 יל
טו ניסן ה תשנ עברי
, מינסק - )


(אוגוסט 6, 1997אוגוסט 6, 1997 רגיל
יולי 24, 1997 יל
ג אב ה תשנז עברי
- )


(נובמבר 9, 2005נובמבר 9, 2005 רגיל
אוקטובר 27, 2005 יל
ז חשוון ה תשסו עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Treiger. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך