גאורג

גאורג

גאורג

כתבות

Family tree


גאורג

(18851885 רגיל
1884 יל
ה תרמה עברי
, פרגה - 18861886 רגיל
1885 יל
ה תרמו עברי
, פרגה)


(18521852 רגיל
1851 יל
ה תריב עברי
- 19311931 רגיל
1930 יל
ה תרצא עברי
)


(מרץ 23, 1856מרץ 23, 1856 רגיל
מרץ 11, 1856 יל
טז אדר_ב׳ ה תרטז עברי
, Podebradi - 19341934 רגיל
1933 יל
ה תרצד עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך