Julie Yetl Löwy

Julie Yetl Löwy

Family tree


Julie Yetl Löwy

(מרץ 23, 1856מרץ 23, 1856 רגיל
מרץ 11, 1856 יל
טז אדר_ב׳ ה תרטז עברי
, Podebradi - 19341934 רגיל
1933 יל
ה תרצד עברי
)


(18241824 רגיל
1823 יל
ה תקפד עברי
, Humpolec - 19101910 רגיל
1909 יל
ה תרע עברי
, Podebradi)


(18301830 רגיל
1829 יל
ה תקצ עברי
, Podebradi - 18591859 רגיל
1858 יל
ה תריט עברי
, Podebradi)


(18521852 רגיל
1851 יל
ה תריב עברי
- 19311931 רגיל
1930 יל
ה תרצא עברי
)


(יולי 3, 1883יולי 3, 1883 רגיל
יוני 21, 1883 יל
כח סיוון ה תרמג עברי
, פרגה - יוני 3, 1924יוני 3, 1924 רגיל
מאי 21, 1924 יל
א סיוון ה תרפד עברי
, Klosterneuburg)


(18851885 רגיל
1884 יל
ה תרמה עברי
, פרגה - 18861886 רגיל
1885 יל
ה תרמו עברי
, פרגה)


(18871887 רגיל
1886 יל
ה תרמז עברי
, פרגה - 18881888 רגיל
1887 יל
ה תרמח עברי
, פרגה)


(ספטמבר 22, 1889ספטמבר 22, 1889 רגיל
ספטמבר 10, 1889 יל
כו אלול ה תרמט עברי
- 19421942 רגיל
1941 יל
ה תשב עברי
, חלם)


(ספטמבר 25, 1890ספטמבר 25, 1890 רגיל
ספטמבר 13, 1890 יל
יא תשרי ה תרנא עברי
, פרגה - ספטמבר, 1942ספטמבר, 1942 רגיל
אוגוסט, 1942 יל
אלול ה תשב עברי
, חלם)


(אוקטובר 29, 1892אוקטובר 29, 1892 רגיל
אוקטובר 17, 1892 יל
ח חשוון ה תרנג עברי
, פרגה - אוקטובר, 1943אוקטובר, 1943 רגיל
ספטמבר, 1943 יל
תשרי ה תשד עברי
, Aushwitz)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש . הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך