בוריס גולדובסקי

בוריס גולדובסקי

 • תחום העיסוק
  אומנויות
  Artistic activity –
  activity related to art.

  This type of activity includes following professions:

  • painter,
  • poet,
  • composer,
  • writer, etc.
 • הערות
  "Он был человеком разнообразных дарований: пианист, дирижер, режиссер-постановщик, лектор-просветитель, преподаватель оперного пения и оперной режиссуры, радиокоммеитатор и полиглот. Октябрьская революция резко изменила жизнь семьи Голдовских - у них была отнята собстственность, Онисим Борисович подвергся допросу в ГПУ и краткосрочному аресту. Чтобы как-то существовать, Леа давала концерты для рабочих московских заводов, в которых ей нередко аккомпанировал сын. Иногда он исполнял в них и сольные номера. Наградой за выступления служили столь драгоценные тогда продукты: яблоки, селедка, крупа. Жизнь в Москве становилась все тяжелее, и Голдовские решили покинуть Россию. Осенью 1921 года Леа с Борисом уехала в Петроград, на пароходе добралась до Штеттина и, в конце концов, очутилась в Берлине. Вскоре удалось вывезти в Германию и маленькую дочку Ирину. В Берлине Борис продолжил свое музыкальное образование, занимаясь с учеником А.Глазунова и А.Есиповой, пианистом и дирижером Леонидом Крейцером. В январе 1922 года юный пианист выступил в концерте русской музыки в зале Бетховена, исполнив с Берлинским филармоническим оркестром под управлением Крейцера Концерт С.Ляпунова для фортепиано с оркестром. В этом же концерте Леа Любошиц сыграла Концерт Глазунова для скрипки с оркестром. Дуэт в составе Леи и Бориса часто выступал не только в Берлине, но и в Париже, куда переехала Леа, и Брюсселе. Доход от концертов Леи был основным источником существования семьи. Помимо этого, Борис подрабатывал частными уроками. Другим учителем Голдовского в Берлине был А.Шнабель. Уроки с этим выдающимся пианистом, их достоинства и недостатки живо описаны Голдовским в его автобиографической книге.
 • מקור מידע
  https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6mogCfUyVrUJ:https://issuu.com/chayazirkind/docs/shalom_429_work_file+&cd=11&hl=ru&ct=clnk&gl=il

Family tree


בוריס גולדובסקי

(יוני 7, 1908יוני 7, 1908 רגיל
מאי 25, 1908 יל
ח סיוון ה תרסח עברי
- פברואר 15, 2001פברואר 15, 2001 רגיל
פברואר 2, 2001 יל
כב שבט ה תשסא עברי
, Bruklin, Massachusets)


(about 1860about 1860 רגיל
about 1859 יל
about ה תרכ עברי
, Vilno - 19221922 רגיל
1921 יל
ה תרפב עברי
, מוסקבה)


(פברואר 22, 1885פברואר 22, 1885 רגיל
פברואר 10, 1885 יל
ז אדר ה תרמה עברי
, אודסה - מרץ 18, 1965מרץ 18, 1965 רגיל
מרץ 5, 1965 יל
יד אדר_ב׳ ה תשכה עברי
, Rokport)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך