Liza (Leya) Barnasus (Verbitskaya)

Liza (Leya) Barnasus (Verbitskaya)

Liza (Leya) Barnasus (Verbitskaya)

כתבות

Family tree


Liza (Leya) Barnasus (Verbitskaya)

(יוני 15, 1913יוני 15, 1913 רגיל
יוני 2, 1913 יל
י סיוון ה תרעג עברי
- אוגוסט 10, 1997אוגוסט 10, 1997 רגיל
יולי 28, 1997 יל
ז אב ה תשנז עברי
, Izrail, Ierusalim)


(about 1890about 1890 רגיל
about 1889 יל
about ה תרנ עברי
- 19421942 רגיל
1941 יל
ה תשב עברי
)


(about 1890about 1890 רגיל
about 1889 יל
about ה תרנ עברי
- 19421942 רגיל
1941 יל
ה תשב עברי
)


(19161916 רגיל
1915 יל
ה תרעו עברי
- אוגוסט 10, 1942אוגוסט 10, 1942 רגיל
יולי 28, 1942 יל
כז אב ה תשב עברי
)


(מרץ 13, 1937מרץ 13, 1937 רגיל
פברואר 28, 1937 יל
א ניסן ה תרצז עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Vladimir Shufotinskij. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך