Diana Ida רוזן

Diana Ida רוזן

כתבות

Family tree


Diana Ida רוזן

(19081908 רגיל
1907 יל
ה תרסח עברי
- 20022002 רגיל
2001 יל
ה תשסב עברי
)


(19511951 רגיל
1950 יל
ה תשיא עברי
- )


(19081908 רגיל
1907 יל
ה תרסח עברי
- 19431943 רגיל
1942 יל
ה תשג עברי
, Brooklyn, New York)


(מאי, 1934מאי, 1934 רגיל
אפריל, 1934 יל
אייר ה תרצד עברי
- )


(19421942 רגיל
1941 יל
ה תשב עברי
, Brooklyn, New York - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Berta Krug. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך