עמנואל מנדל סטרייזנד

עמנואל מנדל סטרייזנד

  • הערות
    was a high school teacher

כתבות

Family tree


עמנואל מנדל סטרייזנד

(19081908 רגיל
1907 יל
ה תרסח עברי
- 19431943 רגיל
1942 יל
ה תשג עברי
, Brooklyn, New York)


(18791879 רגיל
1878 יל
ה תרלט עברי
- 19651965 רגיל
1964 יל
ה תשכה עברי
)


(18891889 רגיל
1888 יל
ה תרמט עברי
- 19721972 רגיל
1971 יל
ה תשלב עברי
)


(19081908 רגיל
1907 יל
ה תרסח עברי
- 20022002 רגיל
2001 יל
ה תשסב עברי
)


(מאי, 1934מאי, 1934 רגיל
אפריל, 1934 יל
אייר ה תרצד עברי
- )


(19421942 רגיל
1941 יל
ה תשב עברי
, Brooklyn, New York - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Berta Krug. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך