Valerie Kafka

Valerie Kafka

כתבות

Family tree


Valerie Kafka

(ספטמבר 25, 1890ספטמבר 25, 1890 רגיל
ספטמבר 13, 1890 יל
יא תשרי ה תרנא עברי
, פרגה - ספטמבר, 1942ספטמבר, 1942 רגיל
אוגוסט, 1942 יל
אלול ה תשב עברי
, חלם)


(18521852 רגיל
1851 יל
ה תריב עברי
- 19311931 רגיל
1930 יל
ה תרצא עברי
)


(מרץ 23, 1856מרץ 23, 1856 רגיל
מרץ 11, 1856 יל
טז אדר_ב׳ ה תרטז עברי
, Podebradi - 19341934 רגיל
1933 יל
ה תרצד עברי
)


(18821882 רגיל
1881 יל
ה תרמב עברי
- 19421942 רגיל
1941 יל
ה תשב עברי
)


(דצמבר 19, 1913דצמבר 19, 1913 רגיל
דצמבר 6, 1913 יל
כ כסלו ה תרעד עברי
, פרגה - נובמבר 8, 2000נובמבר 8, 2000 רגיל
אוקטובר 26, 2000 יל
י חשוון ה תשסא עברי
, London)


(19141914 רגיל
1913 יל
ה תרעד עברי
- 19311931 רגיל
1930 יל
ה תרצא עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך