יעקב אהרון לוריה

יעקב אהרון לוריה

יעקב אהרון לוריה
 • תחום העיסוק
  מקצועות חופשיים
  Socio-intellectual activity –

  This type of activity includes following professions:

  • teacher,
  • lawyer,
  • doctor,
  • journalist, etc.
 • הערות
  Врач-окулист, политический ссыльный. анимался биологией и историей, ходил со своими детьми в походы по лесам и полям Белоруссии, собирал с ними коллекции бабочек и жуков, был активным членом партии конституционных демократов. После подавления революции 1905 г. он был административно выслан на несколько месяцев в Архангельскую губернию, куда из любви к папе рвалась его дочь Даня (Богдана Яковлевна). Она села с ним в поезд и сопровождала его, пока он не велел ей вернуться домой. Вернувшись из ссылки Я. А. продолжил заниматься частной практикой. Во время одного из приемов, вскрывая нарыв на глазу пациента заразился от него сифилисом, поразившим прежде всего глаза, а затем в тяжелых мучениях умер.
 • מקור מידע
  ...,Лев Миронович Гаркави (http://trout.livejournal.com/)

כתבות

Family tree


יעקב אהרון לוריה

(18621862 רגיל
1861 יל
ה תרכב עברי
, מוהלב - 19171917 רגיל
1916 יל
ה תרעז עברי
)


( - אוגוסט 16, 1876אוגוסט 16, 1876 רגיל
אוגוסט 4, 1876 יל
כו אב ה תרלו עברי
, מוהלב)


(before 1871before 1871 רגיל
before 1870 יל
before ה תרלא עברי
- )


(ינואר 8, 1891ינואר 8, 1891 רגיל
דצמבר 27, 1890 יל
כח טבת ה תרנא עברי
, מוהלב - אוקטובר 30, 1964אוקטובר 30, 1964 רגיל
אוקטובר 17, 1964 יל
כד חשוון ה תשכה עברי
, לבוב)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך