שלמה לוריה

שלמה לוריה

  • הערות
    Профессор, филолог и историк, исследователь античности, доктор историч., филологических и математических наук. автором более двухсот работ по греческой истории, языку, литературе и другим наукам, включая математику. Вскоре после окончания университета принял лютеранство, однако в марте 1917 г. вернулся к иудаизму.

Family tree


שלמה לוריה

(ינואר 8, 1891ינואר 8, 1891 רגיל
דצמבר 27, 1890 יל
כח טבת ה תרנא עברי
, מוהלב - אוקטובר 30, 1964אוקטובר 30, 1964 רגיל
אוקטובר 17, 1964 יל
כד חשוון ה תשכה עברי
, לבוב)


(18621862 רגיל
1861 יל
ה תרכב עברי
, מוהלב - 19171917 רגיל
1916 יל
ה תרעז עברי
)


(before 1871before 1871 רגיל
before 1870 יל
before ה תרלא עברי
- )


(18911891 רגיל
1890 יל
ה תרנא עברי
- 19321932 רגיל
1931 יל
ה תרצב עברי
)


(מאי 20, 1921מאי 20, 1921 רגיל
מאי 7, 1921 יל
יב אייר ה תרפא עברי
, סנקט פטרבורג - מרץ 18, 1996מרץ 18, 1996 רגיל
מרץ 5, 1996 יל
כז אדר ה תשנו עברי
, סנקט פטרבורג)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Benjamen Kretz. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך