Marta Shvarc

Marta Shvarc

Marta Shvarc
  • הערות
    место рождения:СССР, Москва

כתבות

Family tree


Marta Shvarc

(19331933 רגיל
1932 יל
ה תרצג עברי
- )


(19051905 רגיל
1904 יל
ה תרסה עברי
- )


(19081908 רגיל
1907 יל
ה תרסח עברי
- )


(19241924 רגיל
1923 יל
ה תרפד עברי
- 19971997 רגיל
1996 יל
ה תשנז עברי
)


(19631963 רגיל
1962 יל
ה תשכג עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Mihail Kanengiser. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך