Sima Abramovna

Sima Abramovna

Sima Abramovna

כתבות

Family tree


Sima Abramovna

(19141914 רגיל
1913 יל
ה תרעד עברי
- יוני 9, 2004יוני 9, 2004 רגיל
מאי 27, 2004 יל
כ סיוון ה תשסד עברי
)


(18861886 רגיל
1885 יל
ה תרמו עברי
, Belarus - דצמבר 10, 1949דצמבר 10, 1949 רגיל
נובמבר 27, 1949 יל
יט כסלו ה תשי עברי
, Belarus)


(18861886 רגיל
1885 יל
ה תרמו עברי
- אוקטובר 30, 1949אוקטובר 30, 1949 רגיל
אוקטובר 17, 1949 יל
ז חשוון ה תשי עברי
, Belarus)


(אוקטובר 13, 1935אוקטובר 13, 1935 רגיל
ספטמבר 30, 1935 יל
טז תשרי ה תרצו עברי
, Krichev - אוקטובר 28, 1995אוקטובר 28, 1995 רגיל
אוקטובר 15, 1995 יל
ד חשוון ה תשנו עברי
, מינסק)


(יוני 22, 1940יוני 22, 1940 רגיל
יוני 9, 1940 יל
טז סיוון ה תש עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Treiger. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך