Abram Schwartz

Abram Schwartz

Abram Schwartz

כתבות

Family tree


Abram Schwartz

(19141914 רגיל
1913 יל
ה תרעד עברי
- יוני 9, 2004יוני 9, 2004 רגיל
מאי 27, 2004 יל
כ סיוון ה תשסד עברי
)


(אוקטובר 13, 1935אוקטובר 13, 1935 רגיל
ספטמבר 30, 1935 יל
טז תשרי ה תרצו עברי
, Krichev - אוקטובר 28, 1995אוקטובר 28, 1995 רגיל
אוקטובר 15, 1995 יל
ד חשוון ה תשנו עברי
, מינסק)


(יוני 22, 1940יוני 22, 1940 רגיל
יוני 9, 1940 יל
טז סיוון ה תש עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Treiger. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך