Esfir Pasamanik

Esfir Pasamanik

כתבות

Family tree


Esfir Pasamanik

(19281928 רגיל
1927 יל
ה תרפח עברי
, Kazan - 19981998 רגיל
1997 יל
ה תשנח עברי
, באר שבע)


(18961896 רגיל
1895 יל
ה תרנו עברי
, סלונים - 19801980 רגיל
1979 יל
ה תשמ עברי
, Kazan)


(19021902 רגיל
1901 יל
ה תרסב עברי
, Lemeshevichi - 19731973 רגיל
1972 יל
ה תשלג עברי
, Kazan)


(19231923 רגיל
1922 יל
ה תרפג עברי
, Vyazma - )


(19521952 רגיל
1951 יל
ה תשיב עברי
, Kazan - )


(19621962 רגיל
1961 יל
ה תשכב עברי
, Kazan - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Hana Kogan. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך