...the distinction between past, present, and future is only an illusion, albeit a stubborn one

Albert Einstein

(יצחק שדה (לנדוברג

לאחר פרוץ מלחמת העצמאות מונה לראש שמ"ש ובהמשך המלחמה פקד על חטיבה 8. בחודש יולי 1948 הועלה לדרגת אלוף.

אלוף (מיל') יצחק שדה ז"ל הוא מייסדו של השריון בצה"ל. החל מהימים הראשונים של מלחמת העצמאות נשא על נס את פיתוח השריון ואת הצבתו כחוד החנית של הכוחות היהודיים במבצעים התקפיים. יצחק שדה מונה כראש שמ"ש (שירות משוריינים) בסוף פברואר 1948. ייעודה של מפקדה זו היה לגבש תורת תפעול השריון, לפקח על היחידות המשוריינות, ולפתח כלי רכב משוריינים. מיד עם הקמת שמ"ש נפתח קורס לקציני שריון והוגשו הצעות לייצר שריונית נושאות צריח ושריוניות אחרות. בהתבסס על רכב וחומרים הנמצאים בארץ הוחל בתרגום חומר תורתי שריוני, ונערכו הכנות להקמת בסיס אימונים לשריון. פלישת צבאות מדינות ערב ב-15 במאי 1948 קטעה את ההכנות הללו.

שמ"ש פורק ועיקר אנשיו צורפו לחטיבה שיצחק שדה פיקד עליה. חטיבה 8 הוקמה כחטיבת שריון והיא שקלטה, במסגרת גדוד 82, את טנקי ההוצ'קיס שהגיעו לארץ ואת טנקי הקרמוול שנגנבו מהצבא הבריטי. יצחק שדה השכיל לקלוט במסגרת החטיבה את אנשי ארגון הלח"י ולשלבם בהצלחה במערכת הצה"לית. החטיבה בפיקודו של יצחק שדה השתתפה במבצע "דני". במסגרתו כבשה את שדה התעופה לוד וגדוד הפשיטה שלה - גדוד 89 בפיקוד משה דיין - גרם לערעור הגנת העיר לוד לאחר שפרץ וחדר תוך כדי ירי לעומק שטח האויב והקל על כיבושה. במבצע "יואב" נטלה החטיבה חלק בקרבות עיראק אל-מנשיה וכבשה את משטרת עיראק-סואי דן, לאחר שכשלו שבעה ניסיונות כיבוש קודמים שלה על ידי יחידות שונות. במבצע "אסף" הצליח גדוד 89 בהתקפת-נגד מקבילה להביס בהסתערות גדוד מוגבר מצרי שעמד לתקוף את אחד ממוצבי צה"ל.

במבצע "חורב" חדרה החטיבה בדרך קשה לעומק מערך האויב וכבשה את המערך המצרי שהיה בעוג'ה אל חפיר. גם כשכיהן כמפקד חטיבה, נתן יצחק שדה את דעתו לקידום השריון ולפיתוחו בעתיד. בהשפעתו נרכשו 30 טנקי שרמן באיטליה ואף שלא הספיקו לקחת חלק בקרבות מלחמת העצמאות הם שימשו את הבסיס לרק"ם של חיל השריון. בשנים הראשונות שלאחר מלחמת העצמאות הוא הקים את "בית ספר לטנקיסטים" שהכשיר אנשי צוות. עם סיום מלחמת העצמאות פורקה חטיבה 8 באפריל 1949, ויצחק שדה השתחרר מצה"ל.

יצחק שדה, יליד לובלין 1890, איש העלייה השלישית, היה בגדוד של יוסף טרומפלדור מ-1920 ועד 1926. ב-1921 היה מפקדו של קורס המפקדים הראשון של ארגון "ההגנה". ב-1936 מונה למפקד אזור הרטוב, יזם את שיטת "הנודדת" ואת הפעילות ההתקפית במרחב. מונה על ידי המפקדה הארצית של "ההגנה" למייסד ולמפקד של פלוגות השדה (פו"ש), ובתקופה האחרונה של מאורעות 1936 - 1939, עקב הפעלת תורתו ההתקפית, עלה בידיו להרחיק את הלחימה מהאזור היהודי ולהעבירה לעבר הכפרים הערביים. בשנים 1939 - 1940 מונה להיות מפק דן של היחידות לפעולות מיוחדות (פו"מ). ב-1941 הוקמו פלוגות המחץ המגויסות - הפלמ"ח. בחודש מאי מונה יצחק שדה למפקדו הראשון של הפלמ"ח ולמייסדו ועסק בגיוס ובאימון. תחת פיקודו התעצם הפלמ"ח מ-6 פלוגות עצמאיות ב-1941 ל-4 גדודים עם 11 פלוגות ב-1942. בתקופה שבין 1945 וקיץ 1947 כיהן כראש המטה בפועל של "ההגנה".

יצחק שדה נפטר ב-20.8.52 ב גיל 62.


Article author: Daniel Leo Vidgop
The article is about these people:   Isaak Sadeh (Landoberg )

This information is published under GNU Free Document License (GFDL).
You should be logged in, in order to edit this article.

Discussion

Please log in / register, to leave a comment

Welcome to JewAge!
Learn about the origins of your family