גולדה זהבה זוזבסקי

גולדה זהבה זוזבסקי

גולדה זהבה זוזבסקי
  • הערות
    Брак в 1855 году с Шаей.

כתבות

Family tree


גולדה זהבה זוזבסקי

(18391839 רגיל
1838 יל
ה תקצט עברי
, סקווירה - )


(18371837 רגיל
1836 יל
ה תקצז עברי
, Pogrebische - about 1901about 1901 רגיל
about 1900 יל
about ה תרסא עברי
)


(אוגוסט 18, 1856אוגוסט 18, 1856 רגיל
אוגוסט 6, 1856 יל
יז אב ה תרטז עברי
, סקווירה - ינואר 2, 1927ינואר 2, 1927 רגיל
דצמבר 20, 1926 יל
כח טבת ה תרפז עברי
, תל אביב)


(18621862 רגיל
1861 יל
ה תרכב עברי
, סקווירה - 19211921 רגיל
1920 יל
ה תרפא עברי
, רוסיה)


(about 1883about 1883 רגיל
about 1882 יל
about ה תרמג עברי
, Gopchica - מאי 19, 1949מאי 19, 1949 רגיל
מאי 6, 1949 יל
כ אייר ה תשט עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך