איסיי גינצברג

איסיי גינצברג

איסיי גינצברג
  • הערות
    Арендовал у графов Ржевусских большую деревню в Киевской губернии по названию "Гопчица". Брак в 1855 году с Голдой.

כתבות

Family tree


איסיי גינצברג

(18371837 רגיל
1836 יל
ה תקצז עברי
, Pogrebische - about 1901about 1901 רגיל
about 1900 יל
about ה תרסא עברי
)


(about 1812about 1812 רגיל
about 1811 יל
about ה תקעב עברי
- about 1847about 1847 רגיל
about 1846 יל
about ה תרז עברי
, Pogrebische)


(18391839 רגיל
1838 יל
ה תקצט עברי
, סקווירה - )


(אוגוסט 18, 1856אוגוסט 18, 1856 רגיל
אוגוסט 6, 1856 יל
יז אב ה תרטז עברי
, סקווירה - ינואר 2, 1927ינואר 2, 1927 רגיל
דצמבר 20, 1926 יל
כח טבת ה תרפז עברי
, תל אביב)


(18621862 רגיל
1861 יל
ה תרכב עברי
, סקווירה - 19211921 רגיל
1920 יל
ה תרפא עברי
, רוסיה)


(about 1883about 1883 רגיל
about 1882 יל
about ה תרמג עברי
, Gopchica - מאי 19, 1949מאי 19, 1949 רגיל
מאי 6, 1949 יל
כ אייר ה תשט עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך