Mark Geller

Mark Geller

כתבות

Family tree


Mark Geller

(19581958 רגיל
1957 יל
ה תשיח עברי
- )


(19281928 רגיל
1927 יל
ה תרפח עברי
, Vapnyarka, Ukraina - 20012001 רגיל
2000 יל
ה תשסא עברי
)


(19351935 רגיל
1934 יל
ה תרצה עברי
, Moscow - 19761976 רגיל
1975 יל
ה תשלו עברי
, Moscow)


(19881988 רגיל
1987 יל
ה תשמח עברי
, Moscow - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש אינה שיכמן. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך