Faya

Faya

כתבות

Family tree


Faya

(19351935 רגיל
1934 יל
ה תרצה עברי
, Moscow - 19761976 רגיל
1975 יל
ה תשלו עברי
, Moscow)


(19281928 רגיל
1927 יל
ה תרפח עברי
, Vapnyarka, Ukraina - 20012001 רגיל
2000 יל
ה תשסא עברי
)


(אוקטובר 10, 1955אוקטובר 10, 1955 רגיל
ספטמבר 27, 1955 יל
כד תשרי ה תשטז עברי
, Moscow - )


(19581958 רגיל
1957 יל
ה תשיח עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש אינה שיכמן. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך