Leva Geller

Leva Geller

כתבות

Family tree


Leva Geller

(19281928 רגיל
1927 יל
ה תרפח עברי
, Vapnyarka, Ukraina - 20012001 רגיל
2000 יל
ה תשסא עברי
)


(19011901 רגיל
1900 יל
ה תרסא עברי
, Чернигов - 19951995 רגיל
1994 יל
ה תשנה עברי
, Izrail, Ramat-Gan)


(19071907 רגיל
1906 יל
ה תרסז עברי
, Krasnye Okny - 19781978 רגיל
1977 יל
ה תשלח עברי
)


(19351935 רגיל
1934 יל
ה תרצה עברי
, Moscow - 19761976 רגיל
1975 יל
ה תשלו עברי
, Moscow)


(אוקטובר 10, 1955אוקטובר 10, 1955 רגיל
ספטמבר 27, 1955 יל
כד תשרי ה תשטז עברי
, Moscow - )


(19581958 רגיל
1957 יל
ה תשיח עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש אינה שיכמן. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך