אסתר פרויד

אסתר פרויד

Family tree


אסתר פרויד

(מאי 2, 1963מאי 2, 1963 רגיל
אפריל 19, 1963 יל
ח אייר ה תשכג עברי
, London - )


(דצמבר 8, 1922דצמבר 8, 1922 רגיל
נובמבר 25, 1922 יל
יח כסלו ה תרפג עברי
, Берлин - יולי 20, 2011יולי 20, 2011 רגיל
יולי 7, 2011 יל
יח תמוז ה תשעא עברי
)


(19431943 רגיל
1942 יל
ה תשג עברי
- יולי 24, 2011יולי 24, 2011 רגיל
יולי 11, 2011 יל
כב תמוז ה תשעא עברי
)


(יוני 21, 1964יוני 21, 1964 רגיל
יוני 8, 1964 יל
יא תמוז ה תשכד עברי
, Liverpool - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך