לוּסִייַן פרויד

לוּסִייַן פרויד

 • תחום העיסוק
  אומנויות
  Artistic activity –
  activity related to art.

  This type of activity includes following professions:

  • painter,
  • poet,
  • composer,
  • writer, etc.
 • תגיות
  יהודים מפורסמים,
 • הערות
  Один из самых знаменитых художников современности.

Family tree


לוּסִייַן פרויד

(דצמבר 8, 1922דצמבר 8, 1922 רגיל
נובמבר 25, 1922 יל
יח כסלו ה תרפג עברי
, Берлин - יולי 20, 2011יולי 20, 2011 רגיל
יולי 7, 2011 יל
יח תמוז ה תשעא עברי
)


(אפריל 6, 1892אפריל 6, 1892 רגיל
מרץ 25, 1892 יל
ט ניסן ה תרנב עברי
, Vienna - אפריל 7, 1970אפריל 7, 1970 רגיל
מרץ 25, 1970 יל
א ניסן ה תשל עברי
, London)


(18961896 רגיל
1895 יל
ה תרנו עברי
, Берлин - 19891989 רגיל
1988 יל
ה תשמט עברי
)


( - 19981998 רגיל
1997 יל
ה תשנח עברי
)


(פברואר 24, 1958פברואר 24, 1958 רגיל
פברואר 11, 1958 יל
ד אדר ה תשיח עברי
, London - )


(אפריל 7, 1959אפריל 7, 1959 רגיל
מרץ 25, 1959 יל
כח אדר_ב׳ ה תשיט עברי
, London - )


(19611961 רגיל
1960 יל
ה תשכא עברי
, London - )


(19641964 רגיל
1963 יל
ה תשכד עברי
- )


(אוגוסט 27, 1926אוגוסט 27, 1926 רגיל
אוגוסט 14, 1926 יל
יז אלול ה תרפו עברי
, London - ינואר 11, 2011ינואר 11, 2011 רגיל
דצמבר 29, 2010 יל
ו שבט ה תשעא עברי
)


(19481948 רגיל
1947 יל
ה תשח עברי
, London - )


(19521952 רגיל
1951 יל
ה תשיב עברי
, London - )


(19431943 רגיל
1942 יל
ה תשג עברי
- יולי 24, 2011יולי 24, 2011 רגיל
יולי 11, 2011 יל
כב תמוז ה תשעא עברי
)


(אפריל 17, 1961אפריל 17, 1961 רגיל
אפריל 4, 1961 יל
א אייר ה תשכא עברי
, London - )


(מאי 2, 1963מאי 2, 1963 רגיל
אפריל 19, 1963 יל
ח אייר ה תשכג עברי
, London - )


(יוני 29, 1943יוני 29, 1943 רגיל
יוני 16, 1943 יל
כו סיוון ה תשג עברי
- )


(נובמבר 11, 1971נובמבר 11, 1971 רגיל
אוקטובר 29, 1971 יל
כג חשוון ה תשלב עברי
- )


(19591959 רגיל
1958 יל
ה תשיט עברי
, Thiruvananthapuram - )


(19841984 רגיל
1983 יל
ה תשמד עברי
, London - )


(ינואר, 1969ינואר, 1969 רגיל
דצמבר, 1968 יל
טבת ה תשכט עברי
, Islington - )


(יולי 16, 1931יולי 16, 1931 רגיל
יולי 3, 1931 יל
ב אב ה תרצא עברי
, London - פברואר 15, 1996פברואר 15, 1996 רגיל
פברואר 2, 1996 יל
כה שבט ה תשנו עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Avi Shtein (support). הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך