Yevgeniya Kaidanovsky

Yevgeniya Kaidanovsky

  • הערות
    Училась на дирижёрско-хоровом факультете московской консерватории. Брак в 1941 году в Новосибирске.

כתבות

Family tree


Yevgeniya Kaidanovsky

(19201920 רגיל
1919 יל
ה תרפ עברי
- 20002000 רגיל
1999 יל
ה תשס עברי
)


(פברואר 18, 1921פברואר 18, 1921 רגיל
פברואר 5, 1921 יל
י אדר ה תרפא עברי
, אודסה - פברואר 3, 2013פברואר 3, 2013 רגיל
ינואר 21, 2013 יל
כג שבט ה תשעג עברי
, מוסקבה)


(ינואר 8, 1952ינואר 8, 1952 רגיל
דצמבר 26, 1951 יל
י טבת ה תשיב עברי
, מוסקבה - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך