פיוטר

פיוטר

פיוטר

כתבות

Family tree


פיוטר

(19201920 רגיל
1919 יל
ה תרפ עברי
- 20002000 רגיל
1999 יל
ה תשס עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך