ורטהיימר

ורטהיימר

ורטהיימר

כתבות

Family tree


ורטהיימר

( - 17561756 רגיל
1755 יל
ה תקטז עברי
)


(16811681 רגיל
1680 יל
ה תמא עברי
, Worms - ינואר 12, 1765ינואר 12, 1765 רגיל
ינואר 1, 1765 יל
יט טבת ה תקכה עברי
, Munich)


(about 1692about 1692 רגיל
about 1691 יל
about ה תנב עברי
, Vienna - אוקטובר 15, 1742אוקטובר 15, 1742 רגיל
אוקטובר 4, 1742 יל
יז תשרי ה תקג עברי
, Vienna)


( - 17661766 רגיל
1765 יל
ה תקכו עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך