וולף ורטהיימר

כתבות

Family tree


וולף ורטהיימר

(16811681 רגיל
1680 יל
ה תמא עברי
, Worms - ינואר 12, 1765ינואר 12, 1765 רגיל
ינואר 1, 1765 יל
יט טבת ה תקכה עברי
, Munich)


(פברואר 17, 1658פברואר 17, 1658 רגיל
פברואר 7, 1658 יל
יד אדר ה תיח עברי
, Worms - אוגוסט 6, 1724אוגוסט 6, 1724 רגיל
יולי 26, 1724 יל
יז אב ה תפד עברי
, Vienna)


(מרץ 15, 1658מרץ 15, 1658 רגיל
מרץ 5, 1658 יל
י אדר_ב׳ ה תיח עברי
- אפריל 24, 1715אפריל 24, 1715 רגיל
אפריל 13, 1715 יל
כא ניסן ה תעה עברי
, Vienna)


(17181718 רגיל
1717 יל
ה תעח עברי
- מאי 24, 1781מאי 24, 1781 רגיל
מאי 13, 1781 יל
כט אייר ה תקמא עברי
, Vienna)


(about 1692about 1692 רגיל
about 1691 יל
about ה תנב עברי
, Vienna - אוקטובר 15, 1742אוקטובר 15, 1742 רגיל
אוקטובר 4, 1742 יל
יז תשרי ה תקג עברי
, Vienna)


(17101710 רגיל
1709 יל
ה תע עברי
- אפריל 22, 1786אפריל 22, 1786 רגיל
אפריל 11, 1786 יל
כד ניסן ה תקמו עברי
)


(17251725 רגיל
1724 יל
ה תפה עברי
- )


( - 17401740 רגיל
1739 יל
ה תק עברי
, Vienna)


( - 17691769 רגיל
1768 יל
ה תקכט עברי
, Mannheim)


( - 17551755 רגיל
1754 יל
ה תקטו עברי
)


(17291729 רגיל
1728 יל
ה תפט עברי
- אוקטובר 18, 1732אוקטובר 18, 1732 רגיל
אוקטובר 7, 1732 יל
כט תשרי ה תצג עברי
)


( - 17561756 רגיל
1755 יל
ה תקטז עברי
)


(מרץ 15, 1658מרץ 15, 1658 רגיל
מרץ 5, 1658 יל
י אדר_ב׳ ה תיח עברי
- אפריל 24, 1715אפריל 24, 1715 רגיל
אפריל 13, 1715 יל
כא ניסן ה תעה עברי
, Vienna)


(17091709 רגיל
1708 יל
ה תסט עברי
- 17621762 רגיל
1761 יל
ה תקכב עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך