Jenny Raphael

Jenny Raphael

Jenny  Raphael
  • הערות
    Брак 19 декабря 1849 года в Лондоне.

כתבות

Family tree


Jenny Raphael

(מרץ 11, 1830מרץ 11, 1830 רגיל
פברואר 27, 1830 יל
טז אדר ה תקצ עברי
, London - נובמבר 13, 1902נובמבר 13, 1902 רגיל
אוקטובר 31, 1902 יל
יג חשוון ה תרסג עברי
, Copenhagen)


(אפריל 15, 1802אפריל 15, 1802 רגיל
אפריל 3, 1802 יל
יג ניסן ה תקסב עברי
, London - 18771877 רגיל
1876 יל
ה תרלז עברי
, London)


(18031803 רגיל
1802 יל
ה תקסג עברי
, Altona, Hamburg - 18441844 רגיל
1843 יל
ה תרד עברי
, London)


(18261826 רגיל
1825 יל
ה תקפו עברי
, Copenhagen - 18781878 רגיל
1877 יל
ה תרלח עברי
, Copenhagen)


(18511851 רגיל
1850 יל
ה תריא עברי
- 19261926 רגיל
1925 יל
ה תרפו עברי
)


(18601860 רגיל
1859 יל
ה תרכ עברי
, Copenhagen - 19301930 רגיל
1929 יל
ה תרצ עברי
, Copenhagen)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך