וילהלם רייך

וילהלם רייך

 • Living places
 • תחום העיסוק
  תחום חברתי
  Social activity –
  activity connected with active work in society.

  This type of activity includes following professions:

  • politicians,
  • educators,
  • social activists,
  • rabbis, etc.
  מקצועות חופשיים
  Socio-intellectual activity –

  This type of activity includes following professions:

  • teacher,
  • lawyer,
  • doctor,
  • journalist, etc.
  תחום אינטלקטואלי / מדעי
  Scholarly activity -
  activity related to the expansion of the limits of knowledge.

  This type of activity includes following areas:

  • science,
  • philosophy,
  • theology, etc.
 • הערות
  Австрийский психолог, начинавший, как психоаналитик. Исследования Райха развились в направлении соединения физического и духовного начала человека. Существенную роль в исследованиях Райха играло исследование функции оргазма, где исследовался вопрос: Предполагая, что оргазм необходим человеку для здоровой психической жизни, что конкретно происходит при оргазме, от чего так зависит жизнь индивидуума? Ответом на этот вопрос явилась теория оргона - энергии, которая выделяется при оргазме. Теория не была принята основным направлением науки, однако, была серъёзно рассмотрена Эйнштейном. По предложению Райха был поставлен эксперимент, исход которого полностью совпал с предсказаниями психолога, однако, был необъясним Эйнштейном с принятой научной точки зрения. Тем не менее, Эйнштейн отказался признать эксперимент, как решающий в пользу теории Райха. Через несколько лет результаты были объяснены учеником Эйнштейна в рамках конвенциональной науки. Теория Райха не была фальсифицирована и остаётся одной из попыток построения единой теории поля.
 • מקור מידע
  интернет, http://jgaliciabukovina.net/

Family tree


וילהלם רייך

(מרץ 24, 1897מרץ 24, 1897 רגיל
מרץ 12, 1897 יל
כ אדר_ב׳ ה תרנז עברי
, Dobrzyń - 19571957 רגיל
1956 יל
ה תשיז עברי
, Lyuisberg)


(about 1867about 1867 רגיל
about 1866 יל
about ה תרכז עברי
- 19141914 רגיל
1913 יל
ה תרעד עברי
)


(18781878 רגיל
1877 יל
ה תרלח עברי
- 19111911 רגיל
1910 יל
ה תרעא עברי
)


(אפריל, 1944אפריל, 1944 רגיל
מרץ, 1944 יל
ניסן ה תשד עברי
- )


(19021902 רגיל
1901 יל
ה תרסב עברי
, Wien - 19711971 רגיל
1970 יל
ה תשלא עברי
, Pittsburgh)


(19241924 רגיל
1923 יל
ה תרפד עברי
, Wien - 20082008 רגיל
2007 יל
ה תשסח עברי
, Khenkok)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך