יצחק ורטהיימר

יצחק ורטהיימר

יצחק ורטהיימר

כתבות

Family tree


יצחק ורטהיימר

(17091709 רגיל
1708 יל
ה תסט עברי
- 17621762 רגיל
1761 יל
ה תקכב עברי
)


(16811681 רגיל
1680 יל
ה תמא עברי
, Worms - ינואר 12, 1765ינואר 12, 1765 רגיל
ינואר 1, 1765 יל
יט טבת ה תקכה עברי
, Munich)


(מרץ 15, 1658מרץ 15, 1658 רגיל
מרץ 5, 1658 יל
י אדר_ב׳ ה תיח עברי
- אפריל 24, 1715אפריל 24, 1715 רגיל
אפריל 13, 1715 יל
כא ניסן ה תעה עברי
, Vienna)


(17401740 רגיל
1739 יל
ה תק עברי
- יולי 21, 1818יולי 21, 1818 רגיל
יולי 9, 1818 יל
יז תמוז ה תקעח עברי
)


(17501750 רגיל
1749 יל
ה תקי עברי
- 18181818 רגיל
1817 יל
ה תקעח עברי
)


(17741774 רגיל
1773 יל
ה תקלד עברי
, Frankfurt Am Main - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך