Inna Gorenko (Stogova)

Inna Gorenko (Stogova)

Inna Gorenko (Stogova)

כתבות

Family tree


Inna Gorenko (Stogova)

(18521852 רגיל
1851 יל
ה תריב עברי
- 19301930 רגיל
1929 יל
ה תרצ עברי
)


(פברואר 24, 1797פברואר 24, 1797 רגיל
פברואר 13, 1797 יל
כח שבט ה תקנז עברי
- ספטמבר 17, 1880ספטמבר 17, 1880 רגיל
ספטמבר 5, 1880 יל
יב תשרי ה תרמא עברי
)


(18171817 רגיל
1816 יל
ה תקעז עברי
- 18631863 רגיל
1862 יל
ה תרכג עברי
)


(ינואר 13, 1848ינואר 13, 1848 רגיל
ינואר 1, 1848 יל
ח שבט ה תרח עברי
- אוגוסט 25, 1915אוגוסט 25, 1915 רגיל
אוגוסט 12, 1915 יל
טו אלול ה תרעה עברי
)


(מאי 17, 1875מאי 17, 1875 רגיל
מאי 5, 1875 יל
יב אייר ה תרלה עברי
- )


(ינואר 7, 1878ינואר 7, 1878 רגיל
דצמבר 26, 1877 יל
ג שבט ה תרלח עברי
- )


(דצמבר 5, 1884דצמבר 5, 1884 רגיל
נובמבר 23, 1884 יל
יז כסלו ה תרמה עברי
- יוני 15, 1906יוני 15, 1906 רגיל
יוני 2, 1906 יל
כב סיוון ה תרסו עברי
)


(מרץ 23, 1887מרץ 23, 1887 רגיל
מרץ 11, 1887 יל
כז אדר ה תרמז עברי
- פברואר 11, 1920פברואר 11, 1920 רגיל
ינואר 29, 1920 יל
כב שבט ה תרפ עברי
, Athens)


(יוני 11, 1889יוני 11, 1889 רגיל
מאי 30, 1889 יל
יב סיוון ה תרמט עברי
, אודסה - מרץ 5, 1966מרץ 5, 1966 רגיל
פברואר 20, 1966 יל
יג אדר ה תשכו עברי
, Domodedovo)


(18921892 רגיל
1891 יל
ה תרנב עברי
- 18961896 רגיל
1895 יל
ה תרנו עברי
)


(18941894 רגיל
1893 יל
ה תרנד עברי
, Kiyv - 19221922 רגיל
1921 יל
ה תרפב עברי
)


(18961896 רגיל
1895 יל
ה תרנו עברי
, Tsarskoye Selo - פברואר 4, 1976פברואר 4, 1976 רגיל
ינואר 22, 1976 יל
ג אדר ה תשלו עברי
, New York)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Vladimir Shufotinskij. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך